Asiguram proiectare (arhitectura, rezistenta si instalatii), avizare, consultanta tehnica si executie pentru constructii noi civile, industriale si edilitare, iar pentru constructiile existente asiguram documentatia necesara intrarii in legalitate.

Echipa noastra asigura materializarea ideilor de afaceri din domeniul constructiilor - ansambluri rezidentiale, case de vacanta, hoteluri, locuinte simple sau duplex, depozite, hale productie, retele edilitare.

Provide design (architecture, structure and installations), approval, technical advice and execution for new construction of civil, industrial and public utility and provide the necessary documentation for existing buildings coming into law.

Our team ensure the materialization of ideas in the construction business - residential, vacation homes, hotels, single or duplex dwellings, warehouses, manufacturing, urban networks.

 

 Contact:

www.danaros.ro
dan@danaros.ro

tel:
0746.975.171
 
 
 

Extras din Legea locuintei nr.114 / 2011

 Suprafaţa utilã

 Suprafaţa construită desfăşurată din care se scade suprafaţa ocupată de pereţi. Suprafaţa utilã este suma tuturor suprafeţelor încăperilor locuinţei (camera de zi, dormitoarele, baile, dusul, bucatariile, spatiile de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei)

 Suprafata construita

 Suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei

 Suprafaţa desfăşurată

 Suma suprafeţelor secţiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor constructiei, delimitate de conturul exterior al pereţilor exteriori.

 Cota-parte din partile de folosinta comuna (cota indiviza) este cota de proprietate care ii revine fiecarui apartament proprietate individuala, din proprietatea comuna (casa scarii, casa liftului etc.) si este inscrisa in titlul de proprietate. Suprafata construita a unui apartament include si aceasta cota-parte.

 Reabilitare

 Ansamblul operaţiunilor tehnice de modificare constructivă şi/sau funcţională a clădirilor cu locuinţe degradate, având ca scop refacerea şi/sau ameliorarea stării de folosinţă a acestora, astfel încât să satisfacă cerinţele esenţiale privind calitatea în construcţii, cerinţele de confort şi de economicitate, pentru a asigura nivelul exigenţelor minimale stabilite de lege.

 Consolidare

 Măsuri de intervenţie în vederea punerii în siguranţă a construcţiilor existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradări sau avarieri ca urmare a producerii unor catastrofe naturale ori antropice.

 

  Persoanele fizice sau juridice pot realiza, în condiţiile legii, construcţii de locuinţe pentru folosinţă proprie sau în scopul valorificării acestora.

 Executarea construcţiilor de locuinţe, indiferent de natura proprietăţii sau a amplasamentului, se face în condiţiile legii şi pe baza satisfacerii exigenţelor minimale prevăzute în anexa la prezenta lege şi a respectării nivelurilor şi cerinţelor legale referitoare la calitate, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

 Lucrările de construcţii în vederea realizării de locuinţe se execută, integral sau etapizat, după caz, numai în baza unei autorizaţii de construire emisă potrivit legii.

 Beneficiarul / investitorul, trebuie să deţină şi să probeze un drept real asupra terenului destinat amplasării construcţiilor de locuinţe.