Autorizatia de construire este un document obligatoriu atunci cand cetateniii doresc sa construiasca, sa consolideze sau sa repare o constructie deja existenta, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991.

Autorizatia de construire se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil (teren si/sau constructii), cu respectarea prevederilor documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Sunt, insa, si o serie de cazuri in care nu este necesara o autorizatie de construire. Astfel se pot executa fara autorizatie de construire lucrarile care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora.

Este vorba de urmatoarele tipuri de constructii:

  -  reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;

  -  zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;

  -  reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de incalzire si de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;

  -  reparatii si inlocuiri la pardoseli;

  -  reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si exterioare (tencuieli, placaje, altele asemenea), la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;

  -  lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;

  -  lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;

  -  lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

  -  reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate.

  -  reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei, precum si pentru zugraveli si vopsitorii interioare.

  -  lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau inchise, destinate difuzarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice.

Faptul ca autorizatia de construire nu este necesara inseamna ca cei care doresc sa execute lucrarile mentionate mai sus vor fi scutiti atat de obtinerea unei intregi documentatii, cat si de unele costuri stabilite de Codul fiscal. 

 

 

Constructia casei in pasi simpli

Pasii care trebuie urmati pentru realizarea unei constructii case sunt urmatorii:

1. Achizitionarea terenului pe care doriti sa realizati aceste constructii case;

2. Realizarea studiului geotehnic;

Avantajele elaborarii studiului geotehnic constau in faptul ca asigura dimensionarea optima a structurii de fundare, adecvata conditiilor concrete ale terenului pe care se face constructia.

3. Depunerea cererii pentru certificatul de urbanism;

4. Obtinerea Certificatului de Urbanism;

Termenul de valabilitate stabilit pentru certificatul de urbanism este de 12 luni de la data eliberarii, cu drept de prelungire de maxim 12 luni. Prelungirea se acorda ca urmare a unei cereri formulate cu cel putin 15 zile înainte de data expirarii certificatului de urbanism.

5. Elaborarea proiectului – faza DTAC (documentatie tehnica pentru autorizatia de construire);

Pentru faza DTAC, proiectul de structura contine de regula doar planurile si detaliile de fundatii. Proiectul pentru constructii case in faza DTAC, este extras din PT (proiectul tehnic), dar in baza lui, nu se poate realiza executia constructiei.

6. Obţinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism;

7. Elaborarea proiectului faza PT + DE – structura;

Proiectul Tehnic (PT) si Detaliile de Executie (DE) reprezinta faza finala a procesului de proiectare pentru constructii case. Proiectul tehnic cuprinde ca parti desenate, detalierea si armarea tuturor elementelor structurale (fundatii, pereti, stalpi, grinzi, plansee, scari ), iar ca parti scrise cuprinde memoriul tehnic, borderoul pieselor desenate, programul de faze determinante, caiete de sarcini, extrase de armatura, centralizatoare de cantitati de fier, beton, cofraje.
Ofertarea, contractarea si executia lucrarilor se pot face doar in baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

8. Verificarea tehnica a proiectului A1

In conformitate cu HG 925/1995 se realizeaza verificarea proiectelor de rezistenta pentru exigenta A1. Verificarea se efectueaza de catre specialisti cu multa experienta în domeniu, atestati de catre minister numiti verificatori. In urma verificarii se intocmeste un referat de verificare ce insoteste proiectul in procesul de autorizare.

9. Depunerea documentatiei pentru Autorizatia de Construire

10. Obtinerea Autorizatiei de Construire

Termenul legal de eliberare a autorizatiei de construire este de 30 zile de la depunerea documentatiei complete. Termenul de valabilitate stabilit pentru autorizatia de construire este de 12 luni de la eliberare, cu drept de prelungire inca 12 luni. În interiorul acestui interval solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile autorizate.

11. Inceperea lucrarilor;

12. Executia constructiei;

13. Receptia finala.